Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

11 czerwca 2021

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. III Ca 2102/20.

Dnia 11 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Odwoławczy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z października 2020 r. (sygn. akt XVIII C 424/20) w zakresie nieważności umowy kredytowej zawartej w 2006 r. z BRE Bankiem S.A.

W związku z apelacją powodów zmianie uległy kwoty dochodzonych roszczeń. Na mocy wyroku Sąd drugiej instancji zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów 49.346,56zł i 12.716,46CHF oraz 5.400,00zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej