Prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt III Ca 656/21)

8 listopada 2021

Prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt III Ca 656/21)

Nasza kancelaria w dniu 8. Listopada otrzymała kolejny korzystny prawomocny wyrok.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A. o sygn. III Ca 656/21 oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powoda kwotę 1800 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym wyrok z dnia 26 stycznia 2021r. o sygn. XVIII C 273/20 wydany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uprawomocnił się. Na mocy niniejszego wyroku Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 40.830.89 zł tytułem nienależnie pobranych przez pozwanego rat kapitałowo-odsetkowych, w tym  kwotę 3.081,46 zł tytułem nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty; oddalił powództwo w pozostałym zakresie i zasądził na rzecz powoda kwotę 5 617 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej w styczniu 2008r. Pozew do sądu skierowano dnia 17. lutego 2020r.

Czytaj również


Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I ACa 628/21)

Dnia 30. Listopada otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 628/21

Czytaj więcej

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I ACa 872/21) – Wyrok Prawomocny

W dniu 30.11.2021r. otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po

Czytaj więcej
wyrok-frankowy

Wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. (Sygn. Akt I C 438/21)

W dniu 29 listopada  2021 r. zapadł wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A. i PKO BP S.A.

Dnia 25. listopada br. do naszej kancelarii wpłynęły dwa kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych.

Czytaj więcej