Wielu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany lub denominowany do franka szwajcarskiego nie wie w jaki sposób odzyskać swoje pieniądze. Zdecydowana większość decyduje się powierzyć prowadzenie swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Dlaczego w sprawach bankowych warto skorzystać z pomocy  specjalisty?

Profesjonalny pełnomocnik zajmuje się sprawą od samego początku począwszy od  postępowania polubownego, przez pozasądowe, aż po skierowanie sprawy do sądu. Wiele kwestii, na które nie zwrócilibyśmy uwagi prowadząc sprawę samodzielnie  w oczach fachowca może okazać się niezwykle istotnych dla powodzenia sprawy.

Najistotniejszym  argumentem przemawiającym za skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jest jego fachowa wiedza. Pełnomocnik ma pełne rozeznanie w obowiązującym prawie. dzięki czemu od początku prowadzenia sprawy będzie mógł obrać odpowiednią strategię, tak aby postępowanie zakończyło się pozytywnym wynikiem dla jego mocodawcy – „frankowicza”.  Korzystając z pomocy pełnomocnika, kredytobiorca nie będzie musiał również martwić się o kwestie formalne.

Ponadto to na pełnomocniku spoczywać będzie ciężar związany z pilnowaniem wszelkich terminów, odpowiadaniem na pisma strony przeciwnej, jak również prezentowaniem własnych dowodów w sprawie oraz obalaniem dowodów strony przeciwnej.

Kolejnym argumentem przemawiającym za ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika jest znaczna oszczędność czasu mocodawcy. Pomijając czynności związane z przygotowywaniem odpowiedniej korespondencji ze stroną przeciwną, a następnie pism procesowych, kredytobiorca nie będzie miał obowiązku stawiennictwa na rozprawach sądowych, za wyjątkiem rozprawy na którą zostanie wezwany przez sąd do osobistego stawiennictwa. Zadaniem pełnomocnika będzie natomiast godna reprezentacja swojego Klienta. Dlatego też profesjonalny pełnomocnik w pełni zadba o nasze interesy, a także szczegółowo wyjaśni zagadnienia z nimi związane, co więcej rozwieje również wszelkie wątpliwości.

W sprawach bankowych zapadło już wiele wyroków. Niestety wśród znacznej liczby orzeczeń, znajdują się również wyroki niekorzystne dla kredytobiorców. Osoby działające samodzielnie niestety często nie potrafią poradzić sobie z zawiłą procedurą sądową jak również ogromem argumentów i dowodów przedstawianych przez przeciwnika procesowego, co może często powodować negatywne dla nich konsekwencje prawne.

W jaki sposób wybrać profesjonalnego pełnomocnika?

Na rynku związanym z umowami o kredyt hipoteczny indeksowany lub waloryzowany do waluty franka szwajcarskiego, znajduje się wiele kancelarii oferujących pomoc frankowiczom. Należy jednak pamiętać, aby zrobić szczegółowe rozeznanie wśród kancelarii. Niezwykle istotne jest przede wszystkim sprawdzenie wiarygodności kancelarii, ustalenie od jak dawna zajmuje się tego typu sprawami, jakie ma doświadczenie oraz jakie ma opinie. Warto również zweryfikować jak wyglądają kwestie techniczne prowadzenia sprawy poprzez częstotliwość kontaktu pełnomocnika z Klientem, samą możliwość skontaktowania się z osoba prowadzącą sprawę, dyspozycyjność pełnomocnika oraz jego zaangażowanie w prowadzone postępowania. Od wyboru odpowiedniego pełnomocnika zależy między innymi powodzenie sprawy.