Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

24 listopada 2021

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony po raz kolejny przez TSUE kierunek linii orzeczniczej podtrzymujący wcześniejsze prokonsumenckie stanowisko w zakresie kredytów powiązanych z walutą obcą oraz analiza statystyk dotyczących zapadłych wyroków bezsprzecznie stawia sprawy Frankowiczów w nadzwyczaj optymistycznym świetle.

Pomoc-frankowiczom

Orzeczenie TSUE C-212/20

Dnia 18. listopada br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w którym orzekł, że postanowienia umowne muszą być sformułowane w sposób zrozumiały i nie budzący żadnych wątpliwości konsumenta. Ponadto kredytobiorca powinien mieć możliwość w dowolnym czasie samodzielnie ustalić wysokość kursu w oparciu o który będą pobierane należności z tytułu zawartej z bankiem umowy. Kolejne pytanie dotyczyło możliwości zastąpienia nieuczciwego kursu banku kursem rynkowym. TSUE wskazał jednoznacznie, że nie ma takiej możliwości nawet w oparciu o wolę stron. Zapadły wyrok jest kontynuacją prokonsumenckiej linii orzeczniczej i spójny z wcześniejszym orzeczeniem TSUE z 2019r. w sprawie Państwa Dziubak.

Frankowicze – statystyki

Bieżący rok jest rekordowy zarówno pod względem ilości wytoczonych powództw w sprawach frankowych jak i ilości orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

Szacuje się, że aktualnie w sądach jest około 60 tys. spraw frankowych, co stanowi około 10 proc. całego portfela spraw mówi mec. Wojciech Bochenek.

Wygrane frankowiczów w 2021r. utrzymywały się na stałym poziomie sięgającym ponad 90%. Z miesiąca na miesiąc umacnia się trend dotyczący uznawania przez sądy umów kredytowych za nieważne. Tzw. odfrankowienie umowy w ostatnich miesiącach zdarza się coraz rzadziej.

Program ugód

Ostatnim aspektem poruszonym w wywiadzie są ugody proponowane przez banki.

Jest kilka banków, które pilotażowo próbowały przedstawiać kredytobiorcom frankowym propozycje ugodowe. Te propozycje są w naszej ocenie niekorzystne, ale oczywiście każdą z nich trzeba ocenić indywidualnie. W tej chwili tematem ugód zajmują się trzy banki, czyli PKO BP, Bank Millennium oraz ING Bank Śląski – wskazuje mec. Bochenek.

Dodaje również, że w ostatnim czasie do kancelarii coraz częściej zgłaszają się kredytobiorcy z prośbą o ocenę takiej ugody i dokładne wyjaśnienie jej treści. Prawnik podkreśla także, że przy rozpatrywaniu opcji zawarcia ugody z bankiem należy wziąć pod uwagę ostatnie wzrosty stóp procentowych. Jego zdaniem w tym kontekście proponowane ugody tracą jeszcze bardziej na atrakcyjności.

W takiej sytuacji konwersja kredytu na kredyt złotowy oparty na WIBOR będzie wiązała się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej, w związku z czym raty odsetkowe mogą pójść w górę. Podobnie sytuacja wygląda wśród „złotówkowiczów”. Wzrost stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wysokość ich rat odsetkowych. Sytuacja będzie dynamiczna i uzależniona od Rady Polityki Pieniężnej – dodaje na koniec prawnik.

Wywiad można obejrzeć na portalu Newseria Biznes oraz bezpośrednio na naszej stronie, poniżej:

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej