W dniu 27.09.2022r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny. Sąd oddalił apelację obu stron i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. 

Ty samym prawomocny jest wyrok o sygn. I C 437/20 wydany przez Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny. Mocą wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 80.250,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 listopada 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 20.069,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami oraz EFG Eurobank Ergasias S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego) w 2008 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.