W dniu 31.03.2022r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.) w którym Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację pozwanego oraz zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 4050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd uznał, że umowa kredytowa jest nieważna.

Wyrok sądu I instancji w przedmiotowej sprawie zapadł 31.03.2021r. Na mocy wydanego orzeczenia (sygn. I C 794/20) Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 125.514,07zł oraz kwotę po 5.917zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zdaniem sądu sporną umowę kredytową należało uznać za nieważną. W uzasadnieniu sąd powołał się m.in. na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując na brak transparentności postanowień umownych. Sąd podkreślił także występowanie w umowie wadliwego mechanizmu przeliczeniowego, na podstawie którego konsumenci (kredytobiorcy) nie byli w stanie oszacować swojego salda zadłużenia czy wysokości kolejnych rat.