w dniu 7.07 br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę  12 620,04 zł oraz kwotę 15 108,36 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-ustalił nieważność umowy o kredyt zawartej w 2007 r.,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 434 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna stosując teorię dwóch kondykcji. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że umowa zawiera postanowienia abuzywne, po których wyeliminowaniu nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy.  

Wyrok jest nieprawomocny.