Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 106 227,33 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieważność umowy o kredyt;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9 123,00 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Wyrok uwzględnia żądanie nieważności – teoria dwóch kondykcji oraz ustalenie nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu. 

Wyrok jest nieprawomocny.