W dniu 5.07 br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 106.973,55 zł;

-stwierdził nieważność umowy o kredyt zawartej w 2009r.;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6434 zł tytułem kosztów procesu.

Wyrok uwzględnia żądanie nieważności. Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-19/20 Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Wyrok jest nieprawomocny.