Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Na mocy orzeczenia sąd:

-zasądził na rzecz powoda kwotę 251 028,15 zł wraz z odsetkami ,

-ustalił, że zawarta umowa jest nieważna,

-zasądził na rzecz powoda kwotę 5017 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego, który został już całkowicie spłacony.

Cieszymy się, że sąd przychylił się do przygotowanej przez nas argumentacji prawnej zmierzającej do ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.