Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XXVIII C 46/21) – Wyrok

4 maja 2021

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XXVIII C 46/21) – Wyrok

Dnia 4 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 167.379,91 zł oraz 21.666,34 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 07.04.2021 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy kredytowej (sąd zastosował teorię dwóch kondykcji);

-zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Stanowisko sądu jest w pełni spójne z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego odnoszącego się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie spraw frankowych (Uchwała III CZP 6/21).

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej