Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XXVIII C 46/21) – Wyrok

4 maja 2021

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XXVIII C 46/21) – Wyrok

Dnia 4 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 167.379,91 zł oraz 21.666,34 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 07.04.2021 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy kredytowej (sąd zastosował teorię dwóch kondykcji);

-zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Stanowisko sądu jest w pełni spójne z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego odnoszącego się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie spraw frankowych (Uchwała III CZP 6/21).

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej