Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XXVIII C 46/21) – Wyrok

4 maja 2021

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XXVIII C 46/21) – Wyrok

Dnia 4 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 167.379,91 zł oraz 21.666,34 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 07.04.2021 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy kredytowej (sąd zastosował teorię dwóch kondykcji);

-zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Stanowisko sądu jest w pełni spójne z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego odnoszącego się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie spraw frankowych (Uchwała III CZP 6/21).

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej