W sprawie niedawno opublikowanego raportu NIK w sprawie GetBacku dla portali parkiet.com wypowiedział się radca prawny Wojciech Bochenek. Wspomniany raport dotyczy przede wszystkim działań instytucji państwowych w sprawie windykatora.

W raporcie NIK wprost padają stwierdzenia mówiące o niezapewnieniu skutecznej ochrony konsumentów przez instytucje państwowe. Ponadto wskazuje nie tylko na brak nadzoru ze strony urzędów, ale również na spóźnioną reakcję, która we właściwym momencie mogła znacząco ograniczyć straty konsumentów.

Według mecenasa Wojciecha Bochenka z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych raport ma głównie zobrazować działania instytucji państwowych odpowiedzialnych za nadzorowanie rynku i działających na nim instytucji finansowych. – Sama treść tego raportu może dostarczyć zainteresowanym dodatkowych argumentów i przedstawić fakty, do których wcześniej nie mieli dostępu, a które mogą być dla nich pomocne w dochodzeniu roszczeń. Bardzo podobny raport NIK wydała w sprawie kredytów frankowych, gdzie wprost zostało wskazane, że przy udzielaniu kredytów można było zaobserwować niewłaściwie praktyki banków w zawieraniu umów kredytowych, których treści zawierały niedozwolone postanowienia – komentuje Bochenek.

Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału dostępną na portalu parkiet.com