Raport w sprawie GetBacku

20 lutego 2020

Raport w sprawie GetBacku

W sprawie niedawno opublikowanego raportu NIK w sprawie GetBacku dla portali parkiet.com wypowiedział się radca prawny Wojciech Bochenek. Wspomniany raport dotyczy przede wszystkim działań instytucji państwowych w sprawie windykatora.

W raporcie NIK wprost padają stwierdzenia mówiące o niezapewnieniu skutecznej ochrony konsumentów przez instytucje państwowe. Ponadto wskazuje nie tylko na brak nadzoru ze strony urzędów, ale również na spóźnioną reakcję, która we właściwym momencie mogła znacząco ograniczyć straty konsumentów.

Według mecenasa Wojciecha Bochenka z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych raport ma głównie zobrazować działania instytucji państwowych odpowiedzialnych za nadzorowanie rynku i działających na nim instytucji finansowych. – Sama treść tego raportu może dostarczyć zainteresowanym dodatkowych argumentów i przedstawić fakty, do których wcześniej nie mieli dostępu, a które mogą być dla nich pomocne w dochodzeniu roszczeń. Bardzo podobny raport NIK wydała w sprawie kredytów frankowych, gdzie wprost zostało wskazane, że przy udzielaniu kredytów można było zaobserwować niewłaściwie praktyki banków w zawieraniu umów kredytowych, których treści zawierały niedozwolone postanowienia – komentuje Bochenek.

Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału dostępną na portalu parkiet.com

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej