W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Pomoc-frankowiczom

Rekordowy listopad

Otrzymana liczba orzeczeń jest rekordowa, do tej pory najwięcej wyroków Frankowicze otrzymali w październiku – 410. Natomiast we wcześniejszych miesiącach średnio miesięcznie zapadało 150-200 wyroków. Od początku roku odnotowano łącznie 2,1 tys. rozstrzygnięć w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą.

Utrzymujące się prokonsumenckie stanowisko sądów oraz sukcesywnie zwiększająca się ilość orzeczeń prawomocnych, zachęcają kolejnych kredytobiorców do skierowania swojej sprawy na drogę postępowania sądowego.

Zdaniem radcy prawnego Wojciecha Bochenka w nadchodzących miesiącach należy się spodziewać wzmożonej ilości nowych powództw (w dwóch ostatnich kwartałach napłynęło ponad 16 tys. nowych spraw frankowych!).

Ze zgromadzonych danych wynika, że aż 95 proc. zapadłych wyroków było korzystnych dla kredytobiorców. W dalszym ciągu dominuje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej (95 proc. spośród wszystkich rozstrzygnięć). Odnotowano jedynie 15 wyroków, w których sądy zdecydowały o odfrankowieniu umowy.

Ponad 100 orzeczeń prawomocnych!

Na szczególną uwagę zasługuje rekordowa w listopadzie liczba wyroków prawomocnych, które potwierdzają dobry kierunek orzeczeń zapadających w sądach I instancji – wskazuje mec. Bochenek.

To duży wzrost z porównaniem do poprzednich miesięcy – w październiku było ich łącznie 61 a w pierwszym półroczu łącznie 52. Z danych zgromadzonych prze Votum Robin Lawyers wynika, że aż 96 proc. wyroków prawomocnych było korzystnych dla kredytobiorców.

Więcej informacji na portalu Parkiet.com.