W ubiegłym roku zapadło minimum 16 438 wyroków w sprawach frankowych. Aż 15 965 spośród nich było korzystnych dla kredytobiorców. Frankowicze wygrali 97 proc. spraw! Odsetek wygranych w sądach drugiej instancji jest jeszcze wyższy.

Frankowicze | Najnowsze statystyki wygranych spraw

Według informacji udzielonych przez Radcę prawnego Wojciecha Bochenka, dane wskazują, że w 2023 roku liczba wydanych wyroków przez sądy wzrosła o 71% w porównaniu z rokiem 2022, kiedy to wydano minimum 9 596 orzeczeń. Szczególnie znaczący wzrost zanotowano w przypadku wyroków sądów drugiej instancji, które wydały o 106% więcej orzeczeń niż w 2022 roku, gdy liczba ta wynosiła 1 561. W ubiegłym roku odnotowano 3 217 prawomocnych rozstrzygnięć, z czego aż 99 proc. zakończyło się korzystnie dla Frankowiczów.

Ilość wyroków wydanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku daje podstawy zakładać, że dynamika rozstrzygania spraw przez sądy będzie wzrastająca, w szczególności w zakresie wyroków prawomocnych.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Zgodnie z wypowiedzią mecenasa Bochenka, w przypadku korzystnych dla kredytobiorców wyroków, aż w 96 proc.  sądy stwierdzają nieważność umowy kredytowej, co jedynie potwierdza ustalony kierunek orzecznictwa.

frankowicze najnowsze statystyki

Sądy orzekają na korzyść Frankowiczów

Zdaniem prawnika, wyroki wydawane w sprawach frankowych wyraźnie potwierdzają, że linia orzecznicza jest ukształtowana i sprzyja konsumentom.

Co warte podkreślenia, odpowiada także kierunkowi wskazanemu przez TSUE w swoich orzeczeniach, a grudniowe wyroki w zakresie odsetek i braku konieczności składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej powinny dodatkowo wpłynąć na przyśpieszenie procesów i szybsze procedowanie spraw przez sądy.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Zdaniem mec. Bochenka, istotne są również sprawy, w których banki występują z pozwami dotyczącymi zwrotu kapitału i waloryzacji, gdyż sądy powszechne będą musiały rozstrzygać dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, będzie to sprawa przedawnienia roszczeń banków, a po drugie, ocena zasadności roszczeń opartych na waloryzacji kapitału, co wielokrotnie zostało potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie Bankier.pl