Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację adwokacką i jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończyła również kurs Legal English (Toles). Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa karnego, cywilnego, a także rodzinnego i opiekuńczego. Od 2015 roku związana z Kancelariami z Grupy Kapitałowej VOTUM. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych. Prywatnie pasjonatka podróży.