W dniu 3 października zapadnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący frankowiczów. Prawdopodobnie będzie on korzystny dla kredytobiorców.

Rzecznik Finansowy, pani Aleksandra Wiktorow w swojej wypowiedzi cytowanej przez Rzeczpospolitą wyraźnie wskazuje, iż jest to dobry moment na szybkie, ugodowe rozwiązania problemu dotyczącego kredytów frankowych.

W ostatnich latach banki raczej koncentrowały się na utrzymaniu status quo niż zaproponowaniu rozwiązań problemów wynikających z konstrukcji umów. To powinno się zmienić – przekonuje Wiktorow.

W przypadku, gdy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych okaże się być przychylny frankowiczom i dojdzie do ukształtowania się korzystnej dla kredytobiorców linii orzeczniczej do sądów mogą trafić nawet tysiące takich spraw. Ponadto Rzecznik zwraca uwagę na to, że cześć frankowiczów byłaby skłonna zrezygnować z postępowania sądowego na rzecz ugody. Niestety do dnia dzisiejszego nie widać woli porozumienia ze strony banków.

Rzecznik Finansowy wskazuje, że w 2018 r. poddano analizie około 300 spraw dotyczących kredytów frankowych, w których została skierowana propozycja rozwiązania sporu odchodząca od prawnej oceny sytuacji stron. W ponad 80 proc. przypadków spotkała się ona z aprobatą klienta. Tylko w kilku zainteresowanie nią wyraził bank.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu Rzeczpospolita.