Dnia 11 maja 2021r. miała zostać ogłoszona przez Sąd Najwyższy ważna uchwała dla Frankowiczów. Termin posiedzenia był już dwukrotnie odraczany. Mimo wczorajszego posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uchwała nadal nie została wydana.

Pomoc-frankowiczom

Dlaczego SN nie ogłosił uchwały?

Obrady pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego trwały blisko pięć godzin. Po tym czasie podjęto decyzję o bezterminowym odroczeniu posiedzenia. Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do pięciu instytucji z prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej kwestii – Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego oraz Rzecznika Praw Dziecka. Zdaniem Sądu problematyczne zagadnienia związane z kredytami frankowymi mają również wymiar społeczny i gospodarczy.

Z takiej decyzji zadowolony jest sektor bankowy, uważa że podjęta decyzja jest jak najbardziej słuszna. Innego zdania są Frankowicze i prawnicy reprezentujący ich sprawy.

SBB zaskarży postanowienie Sądu?

Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego pytania do sądu skierowała jeszcze w styczniu, to znaczy że już wtedy można było zapytać o zdanie inne instytucje. Ponadto nie zwrócono się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aktualnie nie jest znana data publikacji uchwały, natomiast wiele sądów krajowych w związku z oczekiwaniem na stanowisko SN wstrzymywało się z publikacją wyroku. Co wczorajsza decyzja oznacza dla kredytobiorców, którzy już wkroczyli na drogę postępowania sądowego? Czy Frankowicze będą zmuszeni dłużej oczekiwać na wyroki w swoich sprawach? Czy też sądy będą rozpatrywać sprawy w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo?


Pozostaje stanowisko TSUE

Od czasu słynnego wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak orzecznictwo w zakresie kredytów powiązanych z walutą obcą jest jak najbardziej prokonsumenckie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy na bieżąco informowaliśmy Państwa o rekordowych ilościach wygranych spraw frankowych. Trybunał Sprawiedliwości 29 kwietnia br. kolejny raz odniósł się do problemu Frankowiczów (sygn. C-19/20) i podtrzymał wcześniejszą, korzystną dla kredytobiorców linię orzeczniczą. Niewykluczone, że w kolejnych miesiącach sądy krajowe nie chcąc odraczać kolejnych terminów publikacji wyroków, będą orzekać opierając się na wcześniejszych wyrokach SN dotyczących spraw frankowych oraz na stanowisku TSUE. Temat problemów kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą był także poruszany przez takie organy jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego czy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mamy nadzieję, że mimo oczekiwania na uchwałę III CZP 11/21, w dalszym ciągu będziemy Państwa regularnie informować o naszych sukcesach w sporach z bankami.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu na portalu prawo.pl