Sąd Okręgowy w Warszawie odniósł się do kwestii przedawnienia roszczeń banków

21 września 2021

Sąd Okręgowy w Warszawie odniósł się do kwestii przedawnienia roszczeń banków

Sąd Okręgowy w Warszawie odniósł się do kwestii przedawnienia roszczeń banków. Stanowisko sądu jest odmienne od stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w Uchwale III CZP 6/21 z maja br.

Pomoc-frankowiczom

Banki jeszcze bardziej stratne?

Stanowisko Sądu Okręgowego i Sądu Najwyższego w uchwale z 7 maja br. są spójne w zakresie ustalenia terminu od którego należy liczyć bieg przedawnienia roszczeń banku – jest nim moment, w którym kredytobiorca podważył treść postanowień umownych, np. poprzez złożenie reklamacji.

Natomiast zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie kredytobiorca (konsument) nie jest zobligowany do złożenia dodatkowego oświadczenia, w którym wskaże, że chce skorzystać z ochrony prawnej przewidzianej w Dyrektywie 93/13. Sąd Najwyższy stwierdził, że złożenie takiego oświadczenia jest obligatoryjne.

Trudno zaakceptować pogląd SN, który moment trwałej bezskuteczności postanowień umownych lub całej umowy wiąże z koniecznością złożenia przez kredytobiorcę dodatkowego oświadczenia potwierdzającego chęć skorzystania z przysługującej mu ochrony prawnej. To nadinterpretacja dyrektywy 93/13 i orzecznictwa TSUE. W tym obszarze zdecydowanie bliżej mi do stanowiska SO niż SN – mówi Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Zdaniem mec. Bochenka w sprawach, w których klienci którzy złożyli reklamacje (lub inne pismo wskazujące na wadliwość umowy) do banku w 2017r. czy 2018r. będą mogli próbować podnosić zarzut przedawnienia roszczeń banków a to będzie wiązać się z ponad dwukrotnie większymi kosztami, jakie bank będzie musiał ponieść w przypadku uznania przez sąd umowy kredytowej za nieważną.

Rozbieżności w interpretacji

Zapadły wyrok nie jest prawomocny. Orzeczenie było wydane w dniu 7 czerwca 2021r. Na chwilę obecną ciężko przewidzieć, w jaki sposób będą kształtować się kolejne wyroki w sprawach frankowych wydawane przez sądy powszechne.

Bez wątpienia możemy wskazać na złożoność i rozbieżność wyroków wydawanych przez sądy krajowe. Przykładem jest choćby stosowanie przez sądy w dalszym ciągu teorii salda zamiast teorii dwóch kondykcji. Sąd Najwyższy w Uchwale z dn. 7 maja jednoznacznie opowiedział się za tą drugą, natomiast niektóre sądy niezmiennie stosują teorię salda.

Jak podkreśla mec. Bochenek linia orzecznicza powinna być zgodna przede wszystkim z celami unijnej dyrektywy 93/13 oraz stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na portalu Parkiet.com.

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej