Katowicki Sąd wydał postanowienie, w którym oddalił wcześniej wydane zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłaty WIBOR-u.

WIBOR – postanowienie Sądu

W listopadzie 2022r. Sąd Okręgowy w Katowicach w jednej ze spraw wydał postanowienie skutkujące usunięciem z umowy kredytowej WIBOR-u, co skutkowało obniżeniem raty kredytowej – z kwoty 6700 zł do 1700zł.

Jednak zgodnie z kolejną decyzją wydaną w przedmiotowej sprawie, klientka banku, w której sprawie zapadło głośne postanowienie, ostatecznie jest zobowiązana do spłaty rat kredytowych na wcześniejszych warunkach. Na tym etapie sprawy mamy do czynienia jedynie z postanowieniem sądu a nie ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy. Ostateczne stanowisko Sądu poznamy dopiero po wydaniu w sprawie wyroku prawomocnego.

W sprawie, w której sąd uwzględnił zażalenie banku na zabezpieczenie, nie upatrywałbym trendu czy kierunku w jakim może zmierzać orzecznictwo w sprawach WIBOR-owych – ocenia Radca prawny Wojciech Bochenek.

umowy pln

Kredyty PLN

W chwili obecnej, trudno ocenić jak finalnie zakończą się tego typu spory. Jak wynika z uzyskanych informacji, pojawiają się już pierwsze wyroki unieważniające umowy kredytów złotówkowych. Jednak orzecznictwo w tego typu sprawach dopiero się kształtuje.


Wraz z napływem kolejnych spraw WIBOR-owych, sądy zaczną procedować pierwsze sprawy oraz wydawać wyroki, które będą kształtowały orzecznictwo w tej kategorii spraw. Dopiero te wydarzenia zobrazują nam jakie stanowisko prezentują sądy oraz w którym kierunku może ukształtować się linia orzecznicza
– mówi mec. Wojciech Bochenek.

Więcej informacji na stronie Prawo.pl