Przed słynnym orzeczeniem TSUE w sprawie Państwa Dziubaków odsetek wygranych spraw frankowych wynosił zaledwie 65%. Od dwóch lat wygrane Frankowiczów sięgają ponad 90%!

Pomoc-frankowiczom

Sądy po stronie kredytobiorców

Sądy krajowe od czasu słynnego orzeczenia TSUE niezmiennie orzekają na korzyść Frankowiczów.

Wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak był przełomowym wydarzeniem w wymiarze krajowym, gdyż mocno wpłynął nie tylko na świadomość kredytobiorców w zakresie przysługujących im praw, ale również utwierdził polskie sądy o słuszności przyjętej linii orzeczniczej – mówi w wywiadzie udzielonym dla Najwyższego Czasu radca prawny Wojciech Bochenek.

Nawet brak podjęcia w ostatnim czasie przez Sąd Najwyższy Uchwały III CZP 11/21, nie przełożył się na tendencję do zawieszania przez sądy toczących się postępowań.

Jak twierdzi mec. Bochenek, sądy powszechne mają pełen wachlarz argumentów, aby sprawnie procedować sprawy frankowe i wydawać właściwe orzeczenia. Kwestią do wyjaśnienia pozostaje jedynie rozstrzygnięcie, czy stronom umowy, nie tylko bankom, należy się wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału, po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy kredytowej.

W świetle przepisów prawa takie żądania są jednak bezpodstawne. Do problematycznego zagadnienia powinien odnieść się TSUE rozpatrując sprawę, która została zarejestrowaną pod sygn. C-520/21.

Spraw frankowych przybywa

Znaczna część kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z walutą obcą, po wspomnianym wyroku TSUE z 2019 r. postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.

Wielu z nich otrzymało już korzystne rozstrzygnięcia, aktualnie dominują orzeczenia nieprawomocne.

Jeżeli chodzi o sprawy frankowe, to proszę zwrócić uwagę, że w 2019 roku do sądów trafiło ponad 19 tys. spraw, co zestawiając z 31 tys. nowych spraw z pierwszego półrocza bieżącego roku, obrazuje lawinowo rosnącą motywację kredytobiorców – podsumowuje mec. Bochenek.

Po stronie Frankowiczów opowiedziały się takie instytucje jak TSUE, SN, Rzecznik Finansowy czy UOKiK. Jak podkreśla mec. Bochenek w wywiadzie, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego jest na chwilę obecną jedynym sposobem na uwolnienie się od nieuczciwych zapisów umownych. Bowiem przedstawione przez niektóre banki propozycje ugód dalece odbiegają od korzyści płynących z uzyskania korzystnego wyroku wydanego przez sąd.

Całość wywiadu dostępna jest na portalu Nczas.com.