Kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe w Getin Noble Bank S.A. po ogłoszeniu przez Bankowy Fundusz Restrukturyzacyjny decyzji o przymusowej restrukturyzacji znaleźli się w niepewnej sytuacji. Pełnomocnicy reprezentujący Frankowiczów w sporach sądowych zgodnie wskazują, że zasadnym w zaistniałej sytuacji jest wnoszenie wniosków o zawieszenie spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego.

jaka kancelaria dla frankowiczów

Getin Noble Bank – Frankowicze

Od czasu decyzji o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, nie było pewności w jaki sposób sądy będą odnosiły się do wniosków o zabezpieczenie roszczeń w postaci zawieszenia rat na czas trwania postępowania sądowego. Jednak już teraz wiadomo, że w kilku prowadzonych przez nas sprawach sądy się do nich przychyliły.

Takie postanowienia wydały sądy okręgowe we Wrocławiu, Świdnicy i Tarnowie, ale także Sąd Apelacyjny w Białymstoku – podsumowuje Radca prawny Wojciech Bochenek.

W jednej ze spraw rozpatrywanych przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (sygn. XII C 464/21) Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu, zakazał bankowi wypowiedzenia umowy kredytowej oraz zakazał bankowi zgłaszania informacji do BIK.

Z uzyskanych informacji wynika, że sądy są przychylne kredytobiorcom także w Warszawie, Kielcach, Częstochowie, Poznaniu i Elblągu. Jak zaznacza mec. Bochenek przepisy ustawy o BFG nie są w tym aspekcie jednoznaczne, nie mówią wprost o takiej możliwości.

Nie wszyscy sędziowie są w tym przedmiocie zgodni, dwóch sędziów z wydziału frankowego jest innego zdania i nie respektuje udzielenia takich zabezpieczeń. Jednak większość sędziów wydziału frankowego opowiada się w tej kwestii po stronie kredytobiorców.

Jak podkreśla mec. Bochenek rozbieżności mogą być spowodowane tym, że niedopuszczalne może być zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na rachunku bankowym podmiotu znajdującego się w restrukturyzacji. Jednak w tym konkretnym przypadku chodzi o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, np. z tytułu stwierdzenia nieważności umowy.

Wstrzymanie płatności rat nie narusza więc ograniczeń narzuconych przez przepisy. Opisany sposób zabezpieczenia nie dotyczy bezpośrednio majątku restrukturyzowanego banku. Warunkiem uwzględnienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest wcześniejsze uprawdopodobnienie, że zawarta przez konsumenta umowa kredytu jest nieważna w całości. Wierzytelności, które wynikają z nieważnej umowy, nie istnieją, nie mogą być więc zaliczone do składników majątku Getin Noble Bank – tłumaczy mec. Bochenek.

Zdaniem prawnika, sądy powinny uwzględniać takie wnioski, gdyż dają konsumentowi pełnię ochrony wynikającą z Dyrektywy unijnej 93/13.

Nie widzę powodów, aby takiego zabezpieczenia nie stosować w sprawach banku w restrukturyzacji, skoro samo zabezpieczenie nie ingeruje w ten majątek — dodaje mec. Bochenek.

Więcej informacji na portalu Onet.