Głównym założeniem projektu sankcji kredytu darmowego jest sytuacja, gdy bank pomija w umowie kredytowej elementy wymagane przez ustawę o kredycie konsumenckim. Takie niedociągnięcia w umowie kredytowej uprawniają kredytobiorcę do skorzystania z kredytu bez dodatkowych opłat poza spłatą kapitału. Jednak banki zazwyczaj nie zgadzają się na roszczenia kredytobiorców w tej sprawie, co prowadzi do konieczności rozpatrzenia sprawy na drodze sądowej. Jakie więc wynikają opłaty z sankcji kredytu darmowego?

Opłaty sądowe w sprawach o darmowy kredyt

Wysokość opłat sądowych zależy od wartości sporu, a konsument zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stałej lub opłaty od wartości przedmiotu sporu. W przypadku sporów dotyczących działań bankowych, gdy wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu skargi przekracza 20 tysięcy złotych, wymagane jest wpłacenie stałej opłaty w wysokości 1000 złotych. Jeśli jednak wartość jest niższa od wspomnianej granicy stosuje się ogólną zasadę, według której opłata od pozwu wynosi 5 procent wartości przedmiotu sporu.

Sankcja kredytu darmowego sposób rozliczeń z pełnomocnikami

Kancelarie prawne i inni pełnomocnicy często oferują różne modele wynagrodzenia. W niektórych przypadkach opłata od sukcesu (success fee) stanowi główny składnik wynagrodzenia, jednak w umowach z kancelariami radcowskimi i adwokackimi zazwyczaj ustalona jest również stała opłata. Ceny mogą się różnić, na przykład poprzez niższą opłatę początkową i wyższą opłatę od sukcesu lub odwrotnie.

W praktyce oznacza to, że klienci mają różne opcje opłat, w zależności od swoich preferencji i sytuacji finansowej. Większość kredytobiorców wybiera model opłaty od sukcesu, ponieważ w przypadku przegranej nie ponoszą oni dużych kosztów, a w przypadku wygranej opłata od sukcesu stanowi dodatkową motywację dla pełnomocnika do uzyskania jak najlepszego wyniku w rozprawach sądowych w postaci prawomocnego wyroku.

Success fee w Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy

Przykładem takiego podejścia może być oferta Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.  model opłat obejmuje opłatę początkową oraz opłatę od sukcesu, co daje klientom jasność co do kosztów prowadzenia sprawy.

Oferta naszej kancelarii zawiera kilka wariantów cenowych, dostosowanych do parametrów spaw, tak aby konsument mógł wybrać najlepszą opcję dla siebie. Zaczyna się od opłaty wstępnej w wysokości 2 490 zł brutto, a najniższe wynagrodzenie w przypadku wygranej wynosi 6 proc. brutto, liczone od łącznej kwoty kredytu oddanej do dyspozycji klientowi na mocy umowy kredytu. Przy tak ukształtowanym wynagrodzeniu od sukcesu, konsument już w chwili zawarcia umowy z kancelarią, wie jak będzie kształtowało się jego wynagrodzenie, gdyż zostało ono ustalone o parametry niezmienne w całym okresie trwania sprawy.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwoktów i Radców Prawnych sp. k.

Sankcja kredytu darmowego na jaki model opłat się zdecydować?

Podsumowując, opłata od sukcesu jest jednym z wielu modeli wynagrodzenia pełnomocników w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego. Wybór tego modelu wydaje się atrakcyjny dla klientów, którzy chcą ograniczyć ryzyko finansowe, ponieważ w takiej sytuacji klient otrzymuje pewną kwotę opłat od swojego pełnomocnika jeszcze przed faktycznym zainicjowaniem sprawy sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia oferuje profesjonalną pomoc prawną w darmowych analizach umów kredytowych.

Głównym założeniem projektu sankcji kredytu darmowego jest sytuacja, gdy bank pomija w umowie kredytowej elementy wymagane przez ustawę o kredycie konsumenckim.

Więcej informacji w artykule dostępnym w serwisie Prawo.pl.