Kredyt konsumencki może stać się poważnym obciążeniem finansowym dla klientów banków, szczególnie gdy umowa zawiera błędy lub nieścisłości. Na szczęście, istnieje mechanizm prawny, który może znacząco obniżyć koszty kredytu w przypadku wykrycia takich nieprawidłowości. Sankcja kredytu darmowego (SKD) pozwala konsumentom na odzyskanie niesłusznie naliczonych kosztów kredytu i spłatę jedynie samego kapitału. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej definicji SKD, warunkom jej zastosowania, a przede wszystkim KORZYŚCIOM płynącym z tego rozwiązania.

Sankcja kredytu darmowego – definicja

SKD jest mechanizmem prawnym wynikającym z ustawy o kredycie konsumenckim (art. 45 ustawy z 12 maja 2011 rok), który w przypadku wykrycia określonych nieprawidłowości w umowie kredytowej pozwala kredytobiorcom na płacenie niższych rat i zwrotu niesłusznie naliczonych kwot. Jeśli bank lub inna instytucja finansowa popełnią błędy przy sporządzaniu umowy, konsument ma prawo do zwrotu wszystkich kosztów kredytu, co w praktyce oznacza, że konsument spłaca jedynie kapitał bez odsetek i innych opłat. Natomiast wszystkie roszczenia kredytodawcy wobec konsumenta wygasają.

Sankcja kredytu darmowego stanowi skuteczne narzędzie walki z nieuczciwymi praktykami kredytodawców, którzy nie przestrzegają przepisów prawa.

Warunki skorzystania z SKD

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy pamiętać, że muszą zostać spełnione pewne warunki. Najważniejsze z nich to:

  • Data zawarcia umowy. Umowa musi być zawarta po 18 grudnia 2011 roku, czyli po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim.
  • Kwota kredytu. Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie do kredytów, których wartość nie przekracza 255 550 zł.
  • Cel kredytu. SKD dostępne jest wyłącznie dla konsumentów, czyli osób fizycznych, które zawarły umowę kredytową na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą.
  • Zabezpieczenie. Umowa kredytowa nie może być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości.
  • Czas trwania umowy. Sankcję można zastosować od momentu zawarcia umowy do roku po jej zakończeniu.
  • Naruszenia. Kredytodawca musi naruszyć przepisy ustawy, np. nieprawidłowo informować o RRSO, nie dostarczyć umowy w wymaganym formacie, bądź źle wyliczyć raty kredytowe.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W sytuacji podejrzeń, co do umowy kredytowej warto skonsultować się z doświadczonymi prawnikami. Jako eksperci z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, w imieniu naszych klientów, prowadzimy postępowania reklamacyjne z podmiotami rynku finansowego. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania i zastosowania SKD. Proces ten można podzielić na kilka kroków:

  • Identyfikacja błędów. Może to być brak wymaganych informacji o kosztach, które konsument musi ponieść w związku z umową albo nieprawidłowe wyliczenia odsetek od kredytowanej prowizji i składek ubezpieczeniowych.
  • Złożenie oświadczenia. Po wykryciu błędów składamy pisemne oświadczenie do kredytodawcy, w którym domagamy się zastosowania sankcji kredytu darmowego. Jeśli bank nie rozpatrzy reklamacji pozytywnie, rozpoczynamy proces sądowy.
  • Postępowanie sądowe. Składamy pozew przeciwko bankowi do sądu I instancji. Sąd może powołać biegłego do oceny dowodów, a także przesłuchać świadków. Sąd wydaje wyrok I instancji. Wtedy ewentualnie możemy wnieść apelację do Sądu II instancji, który naspenie wydaje prawomocny wyrok w sprawie.
  • Zwrot kosztów. Jeśli roszczenie jest uznane, bank musi zwrócić wszystkie koszty związane z kredytem, a konsument spłaca jedynie kapitał.
Sankcja kredytu darmowego Wrocław

Jakie korzyści dla kredytobiorcy z SKD?

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego może nieść ze sobą wiele korzyści dla konsumenta. Takich jak obniżenie kosztów kredytu, ponieważ klient może odzyskać wszystkie opłaty, prowizje i odsetki naliczone przez kredytodawcę, a następnie spłacać tylko kapitał. Dodatkowo odzyskane środki mogą znacząco poprawić sytuację finansową kredytobiorcy, zwłaszcza jeśli miał on trudności ze spłatą kredytu. Sankcja kredytu darmowego stanowi również skuteczne narzędzie walki z nieuczciwymi praktykami kredytodawców, którzy nie przestrzegają przepisów prawa. Ponadto skorzystanie z sankcji zwiększa także świadomość konsumentów na temat ich praw i możliwości obrony przed nadużyciami finansowymi.

Sankcja kredytu darmowego Wrocław

SKD to potężne narzędzie w rękach konsumentów, które może zauważalnie obniżyć koszty kredytu w przypadku wadliwej umowy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest dokładne przyjrzenie się umowie kredytowej i zidentyfikowanie błędów. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w przeprowadzeniu analizy i doradzi, jak skutecznie skorzystać z SKD.

Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy oferuje profesjonalną pomoc w analizie umów kredytowych i doradztwo w zakresie zastosowania sankcji kredytu darmowego. Nasze doświadczenie oraz wiedza pozwalają reprezentować interesy klientów, a także walczyć z nieuczciwymi praktykami kredytodawców.

Jeśli podejrzewasz, że Twoja umowa kredytowa zawiera błędy, nie czekaj – skontaktuj się z naszymi ekspertami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę i doradzimy, jak skutecznie skorzystać z sankcji kredytu darmowego, aby przywrócić Twoją stabilizację finansową.