Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Dnia 14 czerwca br. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 1364/20:

-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna;

-zasądził na rzecz naszego Klienta kwoty 12.282,49 zł oraz 27.649,54 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 19 września 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził na rzecz naszego Klienta koszty postępowania sądowego w wysokości 6.417 zł.

Warto wspomnieć, że w przedmiotowej sprawie odbyła się zaledwie jedna rozprawa. Sąd postanowił pominąć dowód z opinii biegłego. Pozew skierowany do sądu został 23.12.2021r. Wyrok nie jest prawomocny ale tempo rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia zasługuje na szczególną uwagę.