Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1576/20)

24 czerwca 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt  I C 1576/20)

Dnia 24 czerwca 2021r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 198.245,91 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21.03.2020r.;

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu;

-zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania tj. kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.  Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej