Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1576/20)

24 czerwca 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt  I C 1576/20)

Dnia 24 czerwca 2021r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 198.245,91 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21.03.2020r.;

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu;

-zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania tj. kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.  Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej