Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1709/20) -Wyrok

16 czerwca 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1709/20) -Wyrok

Dnia 16.06.2021 Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejny korzystny wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie przeciwko Santander Bank Polska S.A.


Sąd po rozpoznaniu sprawy sygn. I C 1709/20:

-ustalił nieistnienie pomiędzy Stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu na cele mieszkaniowe;

-zasądził na rzecz powoda kwotę 231.887,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 30.09.2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W przedmiotowej sprawie odbyła się zaledwie jedna rozprawa a pozew do sadu został skierowany pod koniec listopada 2020r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej