Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1709/20) -Wyrok

16 czerwca 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1709/20) -Wyrok

Dnia 16.06.2021 Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejny korzystny wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie przeciwko Santander Bank Polska S.A.


Sąd po rozpoznaniu sprawy sygn. I C 1709/20:

-ustalił nieistnienie pomiędzy Stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu na cele mieszkaniowe;

-zasądził na rzecz powoda kwotę 231.887,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 30.09.2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W przedmiotowej sprawie odbyła się zaledwie jedna rozprawa a pozew do sadu został skierowany pod koniec listopada 2020r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej