Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 271/20) – Wyrok

19 maja 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 271/20) – Wyrok

Dnia 19 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. I C 271/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodami a Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A.) ze względu na nieważność umowy;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 2774 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej