Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 271/20) – Wyrok

19 maja 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 271/20) – Wyrok

Dnia 19 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. I C 271/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodami a Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A.) ze względu na nieważność umowy;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 2774 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej