Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 271/20) – Wyrok

19 maja 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 271/20) – Wyrok

Dnia 19 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. I C 271/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodami a Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A.) ze względu na nieważność umowy;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 2774 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej