Dn. 23. czerwca 2021r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)  wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił nieważność umowy kredytowej;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

-nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarby Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 11.907,00 zł tytułem opłaty sądowej od uwzględnionego powództwa, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. 

Wyrok jest nieprawomocny.