Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 683/21)

3 stycznia 2022

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 683/21)

W dniu 03.01.2022 r., zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 216.826,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.02.2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu;


– ustalił, że koszty postępowania w całości ponosi pozwany, przy czym szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej