Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 706/20)

9 marca 2021

Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 706/20)

Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny dn. 9.03.2021r. po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 706/20 ogłosił wyrok.

Zgodnie z orzeczeniem zasądził na rzecz naszego Klienta od pozwanego Santander Bank Polska kwotę 76 702,52 zł i 26728,74 CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń oraz kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jesteśmy dumni, że sąd przychylił się do prezentowanej przez nas argumentacji prawnej i w całości zasądził na rzecz naszego Klienta żądaną kwotę.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej