Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny dn. 9.03.2021r. po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 706/20 ogłosił wyrok.

Zgodnie z orzeczeniem zasądził na rzecz naszego Klienta od pozwanego Santander Bank Polska kwotę 76 702,52 zł i 26728,74 CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń oraz kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jesteśmy dumni, że sąd przychylił się do prezentowanej przez nas argumentacji prawnej i w całości zasądził na rzecz naszego Klienta żądaną kwotę.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.