Santander Bank Polska wyrok (Sygn. Akt I C 652/20)

5 lutego 2021

Santander Bank Polska wyrok (Sygn. Akt I C 652/20)

Dnia 5 lutego 2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach, wydał wyrok w sprawie p-ko Santander Bank Polska o sygn. I C 652/20 (umowa pierwotnie została zawarta z Kredyt Bank S.A.)

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami wynikającego z umowy kredytu;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie – strony powinny rozliczyć się w związku ze stwierdzeniem nieistnienia stosunku prawnego;

– zasądził na rzecz powoda całość kosztów sądowych (6.434 zł).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, sąd uznał postanowienia umowne za abuzywne. Wskazał również, że nie ma możliwości uzupełnienia umowy średnim kursem NBP, a więc finalnie nie ma możliwości dalszego wykonywania umowy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej