W bieżącym roku spodziewamy się rekordowej ilości wyroków prawomocnych oraz napływu do sądów nawet 50 tys. nowych spraw frankowych.

Frankowicze – prognozy na ‘23

W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka w 2023 r. w skali miesiąca może zapadać łącznie ok 1.200 wyroków. W niektórych miesiącach może być ich nawet 2.000. Dodatkowo, ilość wyroków sądów II instancji będzie także rekordowa.

Sądy apelacyjne działają szybciej niż sądy pierwszej instancji – wyroki zapadają tutaj średnio po 8-9 miesiącach. W całym roku może zapaść około 5,5 tys. wyroków drugiej instancji w skali całego kraju – ocenia mec. Wojciech Bochenek.

Jak wskazuje prawnik, także w Kancelarii Bochenek i Wspólnicy można zaobserwować przyspieszenie w rozpoznawaniu spraw przez sądy II instancji. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie skierowano najwięcej powództw co jest jednoznaczne z wydłużonym czasem na wydanie wyroku w tych sprawach.

Jedną z kluczowych kwestii dotyczących Frankowiczów w bieżącym roku będzie z pewnością orzeczenie TSUE, w którym spodziewane jest ustalenie czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za udostępniony kapitał. Zdaniem mec. Bochenka TSUE będzie rozstrzygać sprawę w oparciu a prawo a nie przez pryzmat ekonomii.

Z drugiej strony trudno ocenić, czy Trybunał rozstrzygnie tę sprawę wprost, dając jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy raczej da wskazówki, które będą miały na celu zwiększenie ochrony konsumentów na tle Dyrektywy 93/13 – dodaje prawnik.

kancelaria frankowicze

Co orzeknie TSUE?

Jeśli orzeczenie TSUE będzie korzystne dla kredytobiorców, prawdopodobnie okaże się podobnym motorem napędowym do działania – analogicznie jak w przypadku głośnego wyroku w sprawie Państwa Dziubaków. Zamknie także drogę bankom do wytaczania powództw przeciwko kredytobiorcom.

Innym bodźcem do działania w ocenie prawnika jest rosnący wskaźnik SARON. Rosnąca wysokość rat kredytowych zdaniem mec. Bochenka może nakłonić kolejnych kredytobiorców do walki o swoje prawa w sądach.

Ujednolicenie w najbliższych miesiącach linii orzeczniczej w zakresie bezumownego korzystania z kapitału może przyspieszyć dalsze procedowanie spraw frankowych. Uściślenia wymaga jeszcze od kiedy należy liczyć termin wymagalności roszczeń banku i konsumenta.

Więcej informacji na portalu biznes.pap.