Sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20)

29 lipca 2020

Sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20)

Dnia 29.07.2020r. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I C 1661/20, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał korzystny wyrok zaoczny dla naszego Klienta.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 44 142,62 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 4 634,00zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-w zakresie zasądzenia roszczenia głównego nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z obecną sytuacją związaną z covid-19, sądy częściej rozpatrują sprawy na posiedzeniach niejawnych. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej