Sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20)

29 lipca 2020

Sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20)

Dnia 29.07.2020r. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I C 1661/20, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał korzystny wyrok zaoczny dla naszego Klienta.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 44 142,62 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 4 634,00zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-w zakresie zasądzenia roszczenia głównego nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z obecną sytuacją związaną z covid-19, sądy częściej rozpatrują sprawy na posiedzeniach niejawnych. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej