Sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt XVIII C 443/20) – Odfrankowienie

26 stycznia 2021

Sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt XVIII C 443/20) – Odfrankowienie

Do naszej Kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok (sygn. Akt XVIII C 443/20), tym razem sprawa przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 26.01 ogłosił wyrok na mocy którego zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie 42 335, 19 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22.08.2019 r.

Zgodnie z wyrokiem, zasądzono także zwrot kosztów postępowania w kwocie 5634zł.

Po rozpoznaniu sprawy, sąd zdecydował, że po eliminacji klauzul abuzywnych, umowa może być nadal realizowana.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę na jednostronne, arbitralne ustalenia przez Bank kursów przeliczeniowych (tabel kursowych), na które konsument nie miał wpływu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej