Sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt XVIII C 443/20) – Odfrankowienie

26 stycznia 2021

Sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt XVIII C 443/20) – Odfrankowienie

Do naszej Kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok (sygn. Akt XVIII C 443/20), tym razem sprawa przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 26.01 ogłosił wyrok na mocy którego zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie 42 335, 19 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22.08.2019 r.

Zgodnie z wyrokiem, zasądzono także zwrot kosztów postępowania w kwocie 5634zł.

Po rozpoznaniu sprawy, sąd zdecydował, że po eliminacji klauzul abuzywnych, umowa może być nadal realizowana.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę na jednostronne, arbitralne ustalenia przez Bank kursów przeliczeniowych (tabel kursowych), na które konsument nie miał wpływu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej