W dniu 27.05.2021 r. przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej w sprawie o sygn. I C 1930/20 przeciwko mBank S.A. zapadł korzystny wyrok dla Frankowiczów.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił nieważność umowy kredytowej,

-zasądził od pozwanego mBanku S.A. na rzecz powodów kwotę 92 489, 43 zł,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.  

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że samo udzielenie kredytu oraz pełna dowolność w zakresie kształtowania kursu CHF po stronie banku rzutowały na postawienie kredytobiorców w słabszej pozycji.

Wyrok nie jest prawomocny.