Sprawa przeciwko mBank S.A (Sygn. Akt I C 71/21) – Wyrok

12 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A (Sygn. Akt I C 71/21) – Wyrok

Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 91.909,34 zł oraz kwotę 28.083,99 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawartej w drugiej połowie 2008 r. z poprzednikiem prawnym mBanku (umowa pierwotnie była podpisana z BRE Bank S.A.);

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z tytułu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej