Sprawa przeciwko mBank S.A (Sygn. Akt I C 71/21) – Wyrok

12 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A (Sygn. Akt I C 71/21) – Wyrok

Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 91.909,34 zł oraz kwotę 28.083,99 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawartej w drugiej połowie 2008 r. z poprzednikiem prawnym mBanku (umowa pierwotnie była podpisana z BRE Bank S.A.);

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z tytułu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej