Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 91.909,34 zł oraz kwotę 28.083,99 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawartej w drugiej połowie 2008 r. z poprzednikiem prawnym mBanku (umowa pierwotnie była podpisana z BRE Bank S.A.);

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z tytułu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.