Sprawa przeciwko mBank S.A (Sygn. Akt I C 71/21) – Wyrok

12 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A (Sygn. Akt I C 71/21) – Wyrok

Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 91.909,34 zł oraz kwotę 28.083,99 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawartej w drugiej połowie 2008 r. z poprzednikiem prawnym mBanku (umowa pierwotnie była podpisana z BRE Bank S.A.);

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z tytułu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej