Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I C 883/20) -Wyrok

13 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I C 883/20) -Wyrok

Dnia 13 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. ogłosił wyrok w sprawie o sygn. I C 883/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w pierwszej połowie 2008 roku pomiędzy poprzednikiem prawnym mBanku – BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie a powodem jest nieważna;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 177.345,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 25 marca 2020 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej