Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I C 883/20) -Wyrok

13 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I C 883/20) -Wyrok

Dnia 13 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. ogłosił wyrok w sprawie o sygn. I C 883/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w pierwszej połowie 2008 roku pomiędzy poprzednikiem prawnym mBanku – BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie a powodem jest nieważna;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 177.345,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 25 marca 2020 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej