Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I C 883/20) -Wyrok

13 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I C 883/20) -Wyrok

Dnia 13 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. ogłosił wyrok w sprawie o sygn. I C 883/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w pierwszej połowie 2008 roku pomiędzy poprzednikiem prawnym mBanku – BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie a powodem jest nieważna;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 177.345,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 25 marca 2020 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej