Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 547/20)

12 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 547/20)

Dnia 12 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym po rozpoznaniu sprawy o sygn. XVIII C 547/20 ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy oraz:

– zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 20 717,48 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 listopada 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 5617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

– nakazał pobrać od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 1731,18 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej