Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 547/20)

12 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 547/20)

Dnia 12 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym po rozpoznaniu sprawy o sygn. XVIII C 547/20 ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy oraz:

– zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 20 717,48 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 listopada 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 5617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

– nakazał pobrać od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 1731,18 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej