Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 547/20)

12 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 547/20)

Dnia 12 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym po rozpoznaniu sprawy o sygn. XVIII C 547/20 ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy oraz:

– zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 20 717,48 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 listopada 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 5617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

– nakazał pobrać od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 1731,18 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej