Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdził nieważność umowy Santander Bank Polska (Sygn. akt IC 652/20)

W sprawnie naszych klientów, w dniu 5.02.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt IC 652/20 wydał wyrok skutkujący stwierdzeniem nieważności umowy zawartej z Kredyt Bank S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A.

W sprawie zostały zgłoszone dwa roszczenia: główne dotyczące odzyskania nadpłaconych rat w związku z zastosowaniem zakwestionowanej klauzuli przeliczeniowej oraz drugie roszczenie z tytułu stwierdzenia nieważności umowy obejmujące zwrot uiszczanych rat oraz ustalenie, że umowa jest nieważna.

W zakresie zapadłego wyroku sąd:

ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu,

oddalił powództwo w zakresie zapłaty,

zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów sądowych (6.434 zł).

Cieszymy się, że sąd przychylił się do zgłoszonej przez nas argumentacji prawnej przemawiającej za uznaniem umowy za nieważną. W ocenie sądu kwestionowane postanowienia umowne w zakresie klauzuli przeliczeniowej były abuzywne, co skutkuje ich usunięciem z treści umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.