Sprawa przeciwko Santander Bank Polska (Sygn. Akt IC 652/20) – Wyrok

8 lutego 2021

Sprawa przeciwko Santander Bank Polska (Sygn. Akt IC 652/20) – Wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdził nieważność umowy Santander Bank Polska (Sygn. akt IC 652/20)

W sprawnie naszych klientów, w dniu 5.02.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt IC 652/20 wydał wyrok skutkujący stwierdzeniem nieważności umowy zawartej z Kredyt Bank S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A.

W sprawie zostały zgłoszone dwa roszczenia: główne dotyczące odzyskania nadpłaconych rat w związku z zastosowaniem zakwestionowanej klauzuli przeliczeniowej oraz drugie roszczenie z tytułu stwierdzenia nieważności umowy obejmujące zwrot uiszczanych rat oraz ustalenie, że umowa jest nieważna.

W zakresie zapadłego wyroku sąd:

ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu,

oddalił powództwo w zakresie zapłaty,

zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów sądowych (6.434 zł).

Cieszymy się, że sąd przychylił się do zgłoszonej przez nas argumentacji prawnej przemawiającej za uznaniem umowy za nieważną. W ocenie sądu kwestionowane postanowienia umowne w zakresie klauzuli przeliczeniowej były abuzywne, co skutkuje ich usunięciem z treści umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej