Sprawa przeciwko Santander Bank Polska (Sygn. Akt IC 652/20) – Wyrok

8 lutego 2021

Sprawa przeciwko Santander Bank Polska (Sygn. Akt IC 652/20) – Wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdził nieważność umowy Santander Bank Polska (Sygn. akt IC 652/20)

W sprawnie naszych klientów, w dniu 5.02.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt IC 652/20 wydał wyrok skutkujący stwierdzeniem nieważności umowy zawartej z Kredyt Bank S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A.

W sprawie zostały zgłoszone dwa roszczenia: główne dotyczące odzyskania nadpłaconych rat w związku z zastosowaniem zakwestionowanej klauzuli przeliczeniowej oraz drugie roszczenie z tytułu stwierdzenia nieważności umowy obejmujące zwrot uiszczanych rat oraz ustalenie, że umowa jest nieważna.

W zakresie zapadłego wyroku sąd:

ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu,

oddalił powództwo w zakresie zapłaty,

zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów sądowych (6.434 zł).

Cieszymy się, że sąd przychylił się do zgłoszonej przez nas argumentacji prawnej przemawiającej za uznaniem umowy za nieważną. W ocenie sądu kwestionowane postanowienia umowne w zakresie klauzuli przeliczeniowej były abuzywne, co skutkuje ich usunięciem z treści umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej