Sprawa przeciwko Santander Bank Polska (Sygn. Akt IC 652/20) – Wyrok

8 lutego 2021

Sprawa przeciwko Santander Bank Polska (Sygn. Akt IC 652/20) – Wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdził nieważność umowy Santander Bank Polska (Sygn. akt IC 652/20)

W sprawnie naszych klientów, w dniu 5.02.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt IC 652/20 wydał wyrok skutkujący stwierdzeniem nieważności umowy zawartej z Kredyt Bank S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A.

W sprawie zostały zgłoszone dwa roszczenia: główne dotyczące odzyskania nadpłaconych rat w związku z zastosowaniem zakwestionowanej klauzuli przeliczeniowej oraz drugie roszczenie z tytułu stwierdzenia nieważności umowy obejmujące zwrot uiszczanych rat oraz ustalenie, że umowa jest nieważna.

W zakresie zapadłego wyroku sąd:

ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu,

oddalił powództwo w zakresie zapłaty,

zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów sądowych (6.434 zł).

Cieszymy się, że sąd przychylił się do zgłoszonej przez nas argumentacji prawnej przemawiającej za uznaniem umowy za nieważną. W ocenie sądu kwestionowane postanowienia umowne w zakresie klauzuli przeliczeniowej były abuzywne, co skutkuje ich usunięciem z treści umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej