W ostatnich latach sprawy frankowe zdominowały polski krajobraz prawny, przynosząc nadzieję wielu posiadaczom kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich (CHF). Kwestia ta stała się centralnym punktem działań wielu kancelarii prawnych, w tym Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. Pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł nowe wyzwania i pytania dotyczące orzecznictwa w tych sprawach. Czy sądy zaczęły częściej orzekać na korzyść banków, czy nadal dominują wyroki sprzyjające frankowiczom?

Sprawy frankowe – pojedyncze wyjątki od reguły

Od marca 2024 roku pojawiło się kilka wyroków korzystnych dla sektora bankowego, o czym wspomniały w opinii publicznej kancelarie prawne reprezentujące instytucje finansowe. Warto jednak zauważyć, że wyroki te nie są jeszcze prawomocne.

Wojciech Bochenek, radca prawny i wspólnik Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, również zwrócił na to uwagę. Podkreślił jednak, że pojedyncze wyroki korzystne dla banków nie zmieniają ogólnego trendu w orzecznictwie:

Orzecznictwo w sprawach frankowych jest ukształtowane i jednolite w skali całego kraju. Oczywiście, zawsze mogą zdarzyć się sytuacje, w której kredytobiorca przegra sprawę, natomiast są one jednostkowe i bardzo zindywidualizowane. Ocenianie spraw przez pryzmat pojedynczego przypadku nie wytrzyma konfrontacji z ogółem zapadających orzeczeń w sądach powszechnych.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy analizuje sytuację z dystansem. W naszej opinii wyroki korzystne dla banków, choć nagłośnione, są nadal rzadkością. Większość spraw rozstrzyganych jest na korzyść kredytobiorców, co potwierdza ugruntowane orzecznictwo sądów powszechnych.

Uchwała frankowa Sądu Najwyższego

25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy wydał nowe rozstrzygnięcie w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Opierając się na dotychczasowych wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE oraz orzecznictwie sądów polskich, SN podjął decyzję mającą na celu ujednolicenie praktyki sądowej w sprawach CHF.

Przede wszystkim Sąd Najwyższy zgodził się, że klauzule abuzywne w umowie nie powinny obciążać konsumentów. W takim przypadku sąd nie ma możliwości naprawienia umowy poprzez zastosowanie średniego kursu NBP. Natomiast decyzja o dalszym obowiązywaniu umowy po usunięciu klauzuli abuzywnej pozostaje w gestii sądu krajowego. Może on postanowić o odfrankowaniu umowy, usuwając zapisy dotyczące kursu CHF albo może uznać, że umowa jest całkowicie nieważna (częściej praktykowany przez sądy wariant).

Sąd Najwyższy postawił kropkę nad „i” w krajowym orzecznictwie, podtrzymując kierunek stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Jak zauważył mec. Bochenek ostatnie wyroki Sądu Najwyższego i TSUE umocniły pozycję kredytobiorców w sprawach frankowych. Natomiast pojedyncze wyroki korzystne dla sektora bankowego nie muszą oznaczać zwrotu w orzecznictwie. Udowadniają to dane zebrane z I kwartału 2024 roku – aż 4 184 wyroków (czyli 97,5%) było korzystne dla kredytobiorców. 

Przyszłość spraw frankowych

Sprawy frankowe nadal będą stanowić istotny element polskiego systemu prawnego, tym bardziej po najnowszej uchwale frankowej SN. Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy kontynuuje swoje działania na rzecz kredytobiorców, podkreślając znaczenie rzetelnej analizy prawnej w każdej sprawie. 

Frankowicze mogą czuć się pewniej, wiedząc, że większość spraw kończy się dla nich pozytywnie. Kancelarie prawne będą nadal walczyć o prawa kredytobiorców, dbając o to, aby każda sprawa była dokładnie i rzetelnie prowadzona.

Orzecznictwo w sprawach frankowych jest ukształtowane i jednolite w skali całego kraju.
Więcej informacji w artykule dostępnym w serwisie Parkiet.com.