Do naszej kancelarii wpłynęły dwa kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sygn. akt I C 352/20

W dniu 15 września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Na mocy wyroku Sąd:


-zasądził na rzecz powodów kwotę 52.515,00 zł wraz z odsetkami od 2 października 2019 r. do dnia zapłaty;
-zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434,00 zł.

Sygn. akt I C 1250/20

W dniu 27 września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego umowy kredytu hipotecznego,
-zasądził na rzecz powodów kwotę  148.266,58 zł wraz z odsetkami od dnia 18 lipca 2020 r. do dnia zapłaty,
-zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6.417,00 zł.

Wyroki nie są prawomocne.