Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM, w tym Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, wspólnie z Rzeczpospolitą przygotowali zestawienie dotyczące wyroków, jakie zapadły w styczniu.

W styczniu 2020 roku 85% wyroków, do których udało się dotrzeć autorom analizy było korzystne dla frankowiczów. Kolejne 10% dotyczyło uchylenia poprzednich rozstrzygnięć, a w przypadku zaledwie 5% odnotowano wyrok niekorzystny dla kredytobiorcy – było to tylko dwa wyroki.

Powyższe wyniki potwierdzają tendencję obserwowane już pod koniec 2019 roku. Szczególnie od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie państwa Dziubak.

Analizując ostatnie orzeczenia, można uznać, że sądy zgodnie stwierdzają, że klauzula przeliczeniowa stanowi niedozwolone postanowienie. Potwierdza to też Sąd Najwyższy w orzecznictwie, które jednoznacznie określa mechanizm indeksacyjny jako abuzywny – mówi Wojciech Bochenek, radca prawny w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Problem stanowi brak jednolitości orzeczeń w zakresie uznania zapisów zawartych w umowie kredytowej za abuzywne. Sądy w takiej sytuacji orzekają zarówno nieważność umowy, jak i jej odfrankowienie.

Ostatnio zapada zdecydowanie więcej wyroków korzystnych dla kredytobiorców. Na niektóre niewiadome odpowiedzi poznamy wraz z upływem czasu, jak chociażby w kwestii roszczenia za bezumowne korzystanie z kapitału, które nie spotkało się z aprobatą Sądu Okręgowego w Białymstoku. Z kolei rozstrzygnięcia w zakresie stosowania teorii salda albo teorii dwóch kondykcji można się spodziewać w Sądzie Najwyższym, do którego pytanie prawne skierował Sąd Okręgowy w Warszawie – dodaje mecenas Wojciech Bochenek.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.