W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka stanowisko TSUE wpłynie na przyspieszenie rozliczania spraw frankowych po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu oraz przyczyni się do korzystnych zmian dotyczących odsetek należnych Frankowiczom.

Sprawa TSUE C-28/22

W dzisiejszym wyroku w sprawie C-28/22, Trybunał powołując się na dyrektywę unijną wskazał, że bank nie może powoływać się na prawo zatrzymania, które pozbawiałoby konsumenta odsetek za opóźnienie.

Trybunał rozstrzygnął (…)  kwestię związaną z zarzutem zatrzymania, który banki często podnoszą podczas procesów sądowych z frankowiczami. Skutkiem zarzutu zatrzymania jest po pierwsze uzależnienie rozliczenia prawomocnego wyroku, od spełnienia roszczeń przysługujących bankowi przez konsumenta. Po drugie uwzględnienie zarzutu zatrzymania wstrzymywał okres naliczania odsetek ustawowych jakie byłaby należne dla konsumenta.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Mecenas Bochenek podkreśla, że zgodnie ze stanowiskiem TSUE odsetki konsumenta powinny być liczone od wezwania do zapłaty.

unieważnienie umowy CHF

Trybunał zaznaczył, że początek biegu terminu przedawnienia banku nie może rozpocząć się później niż bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta ponieważ to naruszałoby ochronę konsumenta.

Jak wskazuje mec. Bochenek początek biegu przedawnienia roszczeń nie może nastąpić w momencie trwałej bezskuteczności umowy, podczas gdy roszczenie konsumenta rozpoczyna się znacznie wcześniej, tzn. w momencie którym konsument dowiedział się o wadliwych zapisach w umowie kredytowej lub najwcześniej gdy mógł się o nich dowiedzieć. Taka sytuacja prowadziłaby do asymetrii stosowania prawa.

Istotne w tej ocenie jest stanowisko Trybunału przedstawione w pkt. 72 uzasadnienia, w którym wskazuje on postępowanie reklamacyjne nie może być przez przedsiębiorcę lekceważone. Oceniając dzisiejszy wyrok TSUE oraz z ubiegłego tygodnia, można przyjąć interpretację w której początek przedawnienia roszczeń dla banku i konsumenta będzie rozpoczynał się w tożsamym momencie. Za taki moment należy przyjąć zdarzenie prawne, w którym konsument kwestionuje treść umowy kredytowej składając do banku np. reklamację.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Więcej informacji na PAP.