Teoria dwóch kondykcji

25 marca 2020

Teoria dwóch kondykcji

Teoria dwóch kondykcji zakłada, że w sytuacji stwierdzenia przez sąd, że umowa jest nieważna, obie strony umowy (kredytobiorca oraz bank) stały się bezpodstawnie wzbogacone. Każdej ze stron przysługuje odrębne roszczenie, którego możne dochodzić niezależnie od roszczenia przysługującego drugiej stronie. Tak ukształtowany zakres roszczeń sprawia, że roszczenie jednej ze stron może zostać potrącone, jak również dochodzone w drodze powództwa wzajemnego.

Czytaj również


Teoria salda

Teoria salda zakłada, że w przypadku kiedy sąd dojdzie do przekonania, że umowa kredytu jest

Czytaj więcej

Teoria dwóch kondykcji

Teoria dwóch kondykcji zakłada, że w sytuacji stwierdzenia przez sąd, że umowa jest nieważna, obie

Czytaj więcej

Dokumenty niezbędne do wyliczenia roszczenia

W celu wyliczenia wysokości roszczenia należy uzyskać z banku następującą dokumentację kredytową: 1. zaświadczenie o

Czytaj więcej

Koszty postępowania sądowego

Decydując się na skierowanie swojej sprawy do sądu, należy liczyć się z następującymi kosztami: 1.

Czytaj więcej