Teoria salda

25 marca 2020

Teoria salda

Teoria salda zakłada, że w przypadku kiedy sąd dojdzie do przekonania, że umowa kredytu jest nieważna, wówczas dokonuje porównania wartości wzbogacenia każdej ze stron umowy (kredytobiorcy oraz banku) i wskazuje powstanie roszczenia tylko po tej stronie umowy, której wzbogacenie posiada wyższą wartość. Wysokość roszczenia w takim przypadku będzie stanowiła różnica pomiędzy kwotą większego wzbogacenia i kwotą mniejszego wzbogacenia.

Czytaj również


Teoria salda

Teoria salda zakłada, że w przypadku kiedy sąd dojdzie do przekonania, że umowa kredytu jest

Czytaj więcej

Teoria dwóch kondykcji

Teoria dwóch kondykcji zakłada, że w sytuacji stwierdzenia przez sąd, że umowa jest nieważna, obie

Czytaj więcej

Dokumenty niezbędne do wyliczenia roszczenia

W celu wyliczenia wysokości roszczenia należy uzyskać z banku następującą dokumentację kredytową: 1. zaświadczenie o

Czytaj więcej

Koszty postępowania sądowego

Decydując się na skierowanie swojej sprawy do sądu, należy liczyć się z następującymi kosztami: 1.

Czytaj więcej