Trzy wygrane z Santander Bank Polska S.A.

6 sierpnia 2021

Trzy wygrane z Santander Bank Polska S.A.

W ostatnim czasie Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała trzy korzystne rozstrzygnięcia przeciwko Santander Bank Polska S.A. We wszystkich przypadkach Sądy uznały umowę kredytową za nieważną.

Pomoc-frankowiczom

Wyrok o Sygn. II C 933/20

Dnia 6.08.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu sprawy uznał, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna. Zasądził na rzecz powodów 54.545,90 PLN + 14.800,20 CHF z odsetkami liczonymi od dnia10.01.2020 r. Zasądził także koszty procesowe na rzecz powodów w wysokości 6.908 zł. Umowa pierwotnie była zawarta z Kredyt Bank S.A. Pozew do sądu skierowano 30.10.2020r.

Wyrok o Sygn. I C 1643/20

Dnia 5.08.2021r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim orzekł, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna. Sąd uwzględnił zarzut potrącenia oraz zniósł wzajemne koszty postępowania. Pozew do sądu wysłano 22.12.2020 r.

Wyrok o Sygn. I C 214/21

Dnia 29.07.2021r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że stosunek prawny wynikający z zawartej umowy kredytu nie istnieje. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 98 848,74 zł z odsetkami liczonymi od dnia 7.10.2020 r. Zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w wysokości 6.417 zł. Na uwagę zasługuje tempo rozpoznania sprawy – pozew został wniesiony do sądu 27.01.2021r.

Niniejsze wyroki nie są prawomocne.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej