Trzy wygrane z Santander Bank Polska S.A.

6 sierpnia 2021

Trzy wygrane z Santander Bank Polska S.A.

W ostatnim czasie Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała trzy korzystne rozstrzygnięcia przeciwko Santander Bank Polska S.A. We wszystkich przypadkach Sądy uznały umowę kredytową za nieważną.

Pomoc-frankowiczom

Wyrok o Sygn. II C 933/20

Dnia 6.08.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu sprawy uznał, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna. Zasądził na rzecz powodów 54.545,90 PLN + 14.800,20 CHF z odsetkami liczonymi od dnia10.01.2020 r. Zasądził także koszty procesowe na rzecz powodów w wysokości 6.908 zł. Umowa pierwotnie była zawarta z Kredyt Bank S.A. Pozew do sądu skierowano 30.10.2020r.

Wyrok o Sygn. I C 1643/20

Dnia 5.08.2021r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim orzekł, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna. Sąd uwzględnił zarzut potrącenia oraz zniósł wzajemne koszty postępowania. Pozew do sądu wysłano 22.12.2020 r.

Wyrok o Sygn. I C 214/21

Dnia 29.07.2021r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że stosunek prawny wynikający z zawartej umowy kredytu nie istnieje. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 98 848,74 zł z odsetkami liczonymi od dnia 7.10.2020 r. Zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w wysokości 6.417 zł. Na uwagę zasługuje tempo rozpoznania sprawy – pozew został wniesiony do sądu 27.01.2021r.

Niniejsze wyroki nie są prawomocne.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej