Wkrótce TSUE rozstrzygnie kwestię dotyczącą bezumownego korzystania z kapitału (C-520/21) oraz możliwości zawieszenia płatności rat na czas postępowania sądowego (C-287/22). Wyroki zostaną wydane już 15 czerwca. Czego mogą spodziewać się Frankowicze?

TSUE C-520/21 i C-287/22 – dlaczego te wyroki są tak ważne dla Frankowiczów?

W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka po ogłoszeniu wyroków w powyższych sprawach, możemy spodziewać się kolejnej lawiny pozwów.

 

Informacje o wyrokach jakie zapadają w TSUE zawsze działają motywująco na kredytobiorców, co przekłada się na ilość wytaczanych powództw w sądach. Tak było po wyroku w sprawie Państwa Dziubak oraz kilku innych sprawach, a zwłaszcza po ostatniej opinii Rzecznika Generalnego TSUE. Zakładam, że podobnie będzie i tym razem, gdyż Trybunał rozstrzygnie nie jedną, a dwie polskie sprawy frankowe. Druga sprawa dotyczy zagadnienia zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie płatności rat na czas trwania postępowania sądowego. W mojej ocenie ta sprawa jest niedostrzegana przez rynek, a będzie miała fundamentalny wpływ na determinację kredytobiorców, gdyż będzie oddziaływała bezpośrednio na ich codzienną sytuację finansową.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Trybunał w sprawie o sygnaturze C-287/22 rozstrzygnie kwestię dotyczącą wniosku o zabezpieczenie, który skutkowałby zawieszeniem spłaty rat kredytu w trakcie toczącego się postępowania sądowego. Istnieje brak spójności w orzecznictwie dotyczącym tego zagadnienia, a ostateczne rozstrzygnięcie zależy w dużej mierze od indywidualnej oceny dokonywanej przez sąd.

Sprawa TSUE C-520/21 dotyczy bezumownego korzystania z kapitału. Wydana w lutym br. opinia Rzecznika Generalnego TSUE w tej sprawie jest prokonsumencka. Jeśli Trybunał podtrzyma opinię, sektor bankowy poniesie straty sięgające nawet 100 mld zł.

Konsekwencje tego są oczywiście dramatyczne. I nie mówię o upadłościach czy, że nastąpi krach całego systemu finansowego, bo banki mają w dużym stopniu te koszty uzgodnione w rezerwach. Oczywiście będzie konieczność tworzenia dodatkowych rezerw, natomiast banki generalnie są do tego przygotowane (…)

Jacek Jastrzębski,

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

TSUE dla Frankowiczów

Ugody dla Frankowiczów

Ogromna skala powództw w sprawach frankowych jednoznacznie pokazuje, że droga sądowa jest zdecydowanie częstszym rozwiązaniem wybieranym przez kredytobiorców. Propozycje ugodowe nie rozwiązują ostatecznie problemu wadliwej umowy kredytowej i nie obejmują wszystkich kredytobiorców.

 

Analiza ostatnich raportów okresowych przedstawionych przez banki wprost wskazuje, że zainteresowanie kredytobiorców ugodami maleje, co nie jest zaskoczeniem. Propozycje ugodowe są nieadekwatne i nieproporcjonalne do tego co kredytobiorcy mogą uzyskać decydując się na postępowanie sądowe. Co istotne, kredytobiorcy, którzy spłacili swoje zobowiązania, zostali pominięci przez banki w propozycjach ugodowych, więc tej grupie pozostaje jedynie droga sądowa.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Więcej informacji na portalu Strefa Inwestorów.