TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów – Wyrok C-212/20

22 listopada 2021

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów – Wyrok C-212/20

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 18. listopada 2021r. wydał kolejne korzystne orzeczenie w sprawie frankowej o sygn C-212/20. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli i dotyczyły postępowania sądowego przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Pomoc-frankowiczom

Czego dotyczy wyrok?

Zdaniem prawników zapadły wyrok C-212/20 należy oceniać w całości korzystnie dla Frankowiczów. Orzeczenie jest zgodne z przyjętą wcześniej prokonsumencką linią orzeczniczą. Po pierwsze, Trybunał Sprawiedliwości odniósł się do kwestii przejrzystości i transparentności zapisów umownych w kontekście kredytów indeksowanych do waluty obcej. Zdaniem TSUE treść umowy powinna być zrozumiała dla konsumenta a ponadto kredytobiorca powinien mieć możliwość w każdym czasie obliczyć wysokość rat. Mechanizm przeliczeniowy występujący w umowach frankowych znany był jedynie bankom a odniesienie do ogólnego kursu rynkowego nie jest zdaniem Trybunału wystarczające.

Po drugie TSUE wskazał, że nie ma możliwości złagodzenia przez sąd nieuczciwych zapisów umownych, nawet jeśli strony wyrażą taką wolę. To znaczy, że nie wiążą one stron, nawet w przypadku gdy konsument w momencie zawarcia umowy godził się na takie ryzyko.

Nasz komentarz w sprawie

Do orzeczenia na łamach portalu Parkiet.com odniósł się radca prawny Wojciech Bochenek:

Wyrok TSUE stanowi kolejny mocny argument przemawiający na rzecz Frankowiczów w walce z bankami. W myśl zapadłego orzeczenia warunki umowne określające mechanizm ustalania wysokości kursu franka muszą być sformułowane w sposób jasny, zrozumiały, i co najważniejsze dawać konsumentowi w każdej chwili możliwość samodzielnego ustalenia tego kursu.

Zdaniem mec. Bochenka zapadłe orzeczenie wzmocni pozycję procesową kredytobiorców. Podkreślił również, że nie ma możliwości zastępowania kursu występującego w umowie innym kursem, nawet w oparciu o wolę stron.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej