TSUE jednoznacznie opowiedział się po stronie kredytobiorców frankowych. Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem frankowicz nie musi składać przed sądem dodatkowego oświadczenia. Co wyrok TSUE oznacza dla banków?

Czego dotyczy wyrok?

Wyrok TSUE potwierdził, że złożenie oświadczenia o skutkach nieważności umowy nie jest konieczne, aby umowa kredytowa mogła zostać uznana za nieważną. W ocenie Trybunału zobowiązanie kredytobiorcy do złożenia oświadczenia o skutkach nieważności umowy mogłoby zachęcić banki do odrzucania przedsądowych żądań konsumentów o stwierdzenia nieuczciwego charakteru klauzul umowy. Byłoby niekorzystne dla frankowiczów. 

Ponadto Trybunał orzekł również, że raty kredytu zapłacone przez konsumenta w ramach wykonania unieważnionej umowy kredytowej podlegają zwrotowi bez pomniejszenia ich o wartość rzekomych korzyści uzyskanych przez niego przez wykonywaniu umowy. Co wiecej dopuszczenie możliwości żądania od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału TSUE uznał za sprzeczne z długoterminowym celem Dyrektywy 93/13

Wyrok TSUE korzystny dla frankowiczów 

Opublikowany dzisiaj wyrok TSUE rozwiał przede wszystkim wątpliwości w dwóch kwestiach: konieczności składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy przez kredytobiorcę oraz odsetek dla banku. W ocenie prawników zajmujących sprawami frankowymi wyrok jest korzystny dla frankowiczów. 

Wydany przez TSUE wyrok jest zgodny z naszym stanowiskiem, zgodnie z którym konsument nie ma obowiązku składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej. Wyrok TSUE sprawia, że koncepcja SN z uchwały z maja 2021 r. traci rację bytu i wymagalność roszczeń nie może być powiązana ze założeniem przez konsumenta takiego oświadczenia. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE, roszczenie konsumenta nie może być pomniejszone o umowne odsetki, które byłyby należne dla banku, gdyby umowa była ważna. Frankowicze zyskali kolejne mocne argumenty do walki sądowej z bankami.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Więcej informacji w artykule opublikowanym na stronie Rzeczpospolitej.