Zgodnie z oczekiwaniami, wydane przez Trybunał Sprawiedliwości 8. września orzeczenie o sygn. C-80/21, C-81/21 i C 82/21 jest podtrzymaniem wcześniejszej, prokonsumenckiej linii orzeczniczej dla Frankowiczów.

Frankowicze – Wyrok TSUE

Jak podsumowuje Radca prawny Wojciech Bochenek, Trybunał kolejny raz wskazał, że nie ma możliwości ingerowania przez sądy krajowe w treść zapisów umownych.

Zdaniem prawnika uwagę należy zwrócić na następujący aspekt, TSUE po raz pierwszy w polskiej sprawie frankowej wskazał, że w polskim porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, które mogłyby zastąpić nieuczciwy kurs banku występujący w wadliwej umowie średnim kursem NBP.

Z pewnością takim przepisem nie będzie forsowany przez banki art. 358 k.c. W ocenie Trybunału, sąd krajowy nie ma także możliwości częściowego modyfikowania treści umowy, co jednoznacznie przekreśla szanse banków na wprowadzenie do umowy kursu średniego NBP uściśla mec. Bochenek.

Pomoc-frankowiczom

Jak wyrok Trybunału skomentował Związek Banków Polskich?

W ocenie ZBP wyrok TSUE nie jest przełomowy. Taki rodzaj rozstrzygnięcia był spodziewany. W treści zapadłego orzeczenia ZNP próbuje dostrzec pozytywne przesłanki co do zbliżającego się wyroku TSUE C-520/21 w kwestii bezumownego korzystania z kapitału. Stanowisko Trybunału w tym zakresie poznamy już 12. października.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na portalu Money.pl